Kampanje Funksjon for Restauranter
og Nettbestillinger

The best marketing tools for restaurants that want to boost online sales

Kampanjemodul integrert i nettbestillinger

Vårt gratis bestillingssystem inkluderer en innebygd kampanjemodul slik at du kan lokke inn nye og gamle kunder.

Disse vil vises som bannere øverst på menyen slik at kundene lett kan se dem og legge inn en bestilling.

  • Encourage first orders with the Kick-starter Module
  • Attract more customers to your restaurant with the Promotions Module
  • Keep clients coming back with the Advanced Promo Engine
  • Automate your e-mail marketing campaigns with Autopilot

Let’s see how!

Kampanje Funksjon for restaurantenes nettbestillinger

Intuitiv redigering av kampanjer

Vi har laget en jukebox med de beste kampanjene som alltid virker.

Velg en som mal og rediger alt fra bilde til tekst til tidspunkt og kupongkoden.

Send the code to regulars via e-mail or SMS to let them know your restaurant is now taking online orders. And the best part? You can easily automate the process using our system.

Smart målsetting
og segmentering

En størrelse passer ikke alle, så vi har gjort det mulig å lage målrettede kampanjer basert på kundene og deres oppførsel – førstegangs kjøpere, gamle kunder eller kanskje de kundene som har bestilt gjennom en spesifikk salgskanal.

Du kan til og med lage strategier for å øke gjennomsnittlig salgspris.

See demoArrow

Direkte rapporter for
å se gjennom resultatene dine

Se hvilke kampanjer som fungerer best og hvordan du kan forbedre deg – alt dette ser du direkte fra den visuelle rapporterings modulen.

Hold deg oppdatert på statistikken for å se hvilke kampanjer som fungerer best. Bruk varmekartene og kunderapportene for å kunne ta gode beslutninger for bedriften.

  • Set fulfillment time: enable the promotion only on specific days and times of the week (e.g., Happy Hour on weekends);
  • Promo highlight: upsell menu items by highlighting them when they’re eligible for a promotion;
  • Client previous purchases: reward customers based on the number of times they’ve ordered from you in the past, their total order amount, or last order.

Restaurant marketing automation: Make money 24/7 with the Autopilot Module

The purpose of restaurant marketing software is to make your life easier. That is precisely what our Autopilot module does.

Set up your e-mail campaigns once and they will run on autopilot to help you:

  • Encourage second orders
  • Re-engage old customers
  • Prevent cart abandonment

Monitor your restaurant marketing campaigns with the Reporting Module

Now that your promotions are up and running, all that’s left for you to do is sit back and watch them perform.

Detailed performance data is available at your fingertips in our built-in Reporting Module.

See what promotions work best and where you can improve, thanks to the detailed real-time restaurant analytics.

monitor your online restaurant promotions with a restaurant marketing platform with a built-in reporting module